Biz Seriyyeyiz

 

Biliyoruz, O (sav)'na ve SERİYYE’sine tam manasıyla layık olmak, "Had Pazılarımızın" kaldırabileceği, altından kalkabileceği iş değil… Haddimizi bilerek; maneviyatı kol kol, bucak bucak dünya coğrafyasını dolanırken, Maddesinin irtihali sebebiyle, SERİYYE’sine kabul olunma nasibini arıyoruz. "

14 Asır evvelki köhnemiş zihniyet" saçmasının, normale büründüğü bir anormallikte, 14 asır geçmiş olmasına rağmen böyle bir nasibi aramanın bile bir nasip işi olduğunu takdire bırakıp, haddimize riayetle;

BİZ SERİYYEYİZ, RESUL(SAV)'UN İZİNDEYİZ!!!

12512803_859905010773567_4914193414402438446_n